BODKA

AJ MALÁ FIRMA POTREBUJE REKLAMNÚ AGENTÚRU

Ak je jeden človek (konateľ spoločnosti) na všetko sám, všetko stíha a zvláda bez problémov, na profesionálnej úrovni bez použitia antidepresív, tak je to človek hodný uznania. Ak je jeden človek (konateľ spoločnosti) na všetko sám a nič nestíha, mal by pouvažovať o prerozdelení svojich úloh na profesionálov. Riaditeľ malej firmy má často pocit, že marketing je niečo, čo zvládne aj sám, popri riadení firmy a zháňaní dodávateľov. Okrem toho však obchoduje, chodí na meetingy s potenciálnymi odberateľmi, zdvíha telefóny a občas aj pozametá office. Áno marketing sa dá robiť aj akosi intuitívne, no ak je založený na dobrej stratégii, ak ciele sú realizovateľné a produkt ponúkate správnemu zákazníkovi v správnom čase na správnom mieste za správnu cenu. Po definovaní týchto pilierov marketingu, sa môže zdať spôsob komunikácie celkom prirodzený.

Pri prvých stretnutiach s klientmi často spoločne prídeme na to, že problém je niekde úplne na začiatku. Malé firmy rady dávajú peniaze do billboardov, alebo regionálnych novín len pre to, aby vyhradenú čiastku na propagáciu niekde minuli, aby sa nepovedalo...

Každý marketingový krok musí mať význam a musí byť v súlade so stratégiou.

Úlohou reklamnej agentúry je analýza celého marketingu, definovanie základných pilierov a na správne stanovenej stratégii, komunikovať posolstvo vašej cieľovej skupine.

To, že reklamky sú pre veľké agentúry, je len mýtus. Veď aj malá firma si zaslúži, mať profesionálny a komplexný marketing a integrovanú komunikáciu.

Zdieľaj na FB