BODKA

AJ MALÁ FIRMA POTREBUJE REKLAMNÚ AGENTÚRU 2

Potrebu reklamnej agentúry v malej firme z hľadiska marketingovej prospešnosti sme už rozpísali v predchádzajúcom blogu. Nemenej dôležitá je však aj ekonomická výhodnosť spolupráce reklamky a malej firmy.

Opäť si predstavme spomínaného konateľa, má toho veľa, nestíha, na kreatívnu propagáciu vlastného biznisu už vôbec nemá čas. Prirodzene teda vznikne situácia, že firma potrebuje marketingového pracovníka. Predstavuje si ho ako odborníka, ktorý má skúsenosti, kvalitné referencie, je flexibilný, operatívne vyrieši každý problém s reklamou. Za toto všetko samozrejme požaduje adekvátny plat. A tu už podnikateľ začína počítať. Odmena za prácu, odvody, nedajbože by tento človek ochorel. Nemá zmysel ďalej vyčíslovať náklady na jedného človeka, ktorý ako každý zamestnanec má svoje silné ale aj slabé stránky. Práve vtedy nášmu podnikateľovi prichádza na pomoc marketingová agentúra. Za často menšie náklady pracuje pre neho tím odborníkov, platí len za skutočne odvedenú prácu, nerieši žiadne pracovno-právne vzťahy, zaúčanie, fluktuáciu, nič podobné. Ak by náš konateľ spočítal všetky náklady napr. na vytvorenie resp. udržanie pracovného miesta, zahrnul by do toho aj svoj čas, ktorý investoval do rozvoja marketingu svojej firmy (zatiaľ, čo biznis stojí), bol by isto šokovaný výškou týchto nákladov. Boli by neporovnateľné s jedným telefonátom a s jedným stretnutím.

Preto naša rada znie:

Stretnite sa s reklamkou, ak vás oslovia na spoluprácu, nič vás to nestojí okrem vášho času.

Sú to v každom prípade vašej firme prospešné a obohacujúce rozhovory.

Zdieľaj na FB