BODKA

Profitovať = investovať

Dnes vás opäť, tak ako to radi robíme, donútime zamyslieť sa.

Predstavte si, že vojdete do banky a v rukách máte nič. Toto nič položíte pred bankového pracovníka s tým, že o rok z toho chcete veľa veľa peňazí. No logicky je to nezmysel. Presne tak je to aj s investovaním do marketingovej podpory. Ak do nej nedáte nič, rovnaké nič z nej o rok budete mať. Prečo to takto pritiahnuto za vlasy opisujeme? Pretože vám chceme vysvetliť, že ak chcete rozbehnúť svoj projekt, ak chcete viac predávať, skrátka presadiť sa a rásť, prostriedky vynaložené na marketingovú podporu jednoducho chápte ako investíciu. Nie sú to len hluchoslepo vyhodené peniaze. Je to racionálny krok, ktorý vo väčšine prípadov nielen vráti vložené, ale firmu zveľadí, zviditeľní, postaví na nohy a spraví z vás vlastníka hodnotnej veci. A myslím, že v tomto pohľade na vec sa zhodnú obe strany. Aj tí, čo do reklamy už niečo investovali, vedia koľko im to prinieslo zákazníkov a, že keby to zo dňa na deň stopli, malo by to deštrukčné následky. A aj tí, ktorí sa zatiaľ rozhodli ísť bezreklamnou cestou, lepia svoju propagáciu kadejako svojpomocne, stagnujú a stažujú sa, že im biznis skrátka nejde.

Naša rada preto znie:

Nebojte sa platiť za propagačné služby, je to to najlepšie, čo pre váš projekt môžete urobiť.

Zdieľaj na FB