BODKA

REFERENCIE VS. DRIVE

Pri výbere dodávateľa akejkoľvek služby sa firma rozhoduje na základe kritérií, ktoré považuje za dôležité. Jednou takouto podmienkou pri oslovení vhodného partnera sú skvelé referencie. Je pochopiteľné, že vedenie firiem zaujíma, ako boli so službami tej ktorej dodávateľskej spoločnosti spokojní aj ostatní zákazníci, resp. ako zvládli zadanie pre dodanie žiadanej služby. Pri dodávke marketingových služieb je to však trochu špecifickejšie. Porovnať referencie nestačí. Zvlásť, ak je tých referencií priveľa. Vnímavý klient veľmi rýchlo odhalí súvislosti medzi jednotlivými kreatívnymi výstupmi. Je všeobecne známe, že ak sa človek/tím venuje nejakej kreatíve a tá má úspech, je veľká pravdepodobnosť, že pri ďalšej zákazke použije veľmi podobné postupy jej realizácie. No pri hľadaní povestnej diery na trhu a pri snahe odlíšiť sa a netradične zaujať, je to na zváženie. Prichádza otázka: spoľahnúť sa na roky zabehnutú reklamku alebo dať priestor novovzniknutému tímu marketérov? V tejto chvíli je odpoveď viac ako jasná. Preto naša rada znie:

Dávajte priležitosť mladým ukázať, čo je v nich, rozhodne vás čaká veľké propagačné dobrodružstvo.

Zdieľaj na FB