BODKA

TVORBA ROZPOČTU PRE REKLAMU

Posledné mesiace v roku sú okrem iného typické aj prípravou roku budúceho. Manažment firiem sa venuje plánovaniu a zlepšovaniu, predbežne vyhodnocuje a bilancuje. Súčasťou tohto procesu bývajú návrhy rozpočtu aj na marketing a propagáciu. Stanovenie tejto sumy nebýva často jednoduché. Je totiž dôležité správne odhadnúť, čo bude na rok IN, ktoré médium bude poskytovať čo najlepšiu odozvu a hlavne, čím najlepšie osloviť cieľovú skupinu za účelom zvýšenia predaja. V neposlednom rade je dôležité vedieť nielen ako peniaze rozdeliť, ale aj v akej dostačujúcej výške. V tomto procese vie byť mimoriadne nápomocná partnerská marketingová agentúra. Rozvrhne nielen aktivity, dodá nové nápady, ale vie aj racionalizovať vynaložené plánované náklady. Ak už spolupracujete s takouto agentúrou, návrh budgetu nerobte rozhodne bez nej. Ak sa ešte len rozhodujete využiť služby marketingového poradenstva, pozvite si odborníkov z tejto oblasti už k príprave vašich propagačných plánov.

Zdieľaj na FB